Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Văn phòng: Nhà số 1, Ngõ 45/2 Nguyên Hồng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Tổng biên tập: TS. NB Nguyễn Minh San

 ĐT: 0913 522 358 – Email: sancongly@gmai.com

 Giám đốc điều hành: ThS. Nguyễn Minh Hoàng

 Ban Biên soạn: ThS. Nguyễn Thùy Linh, NB Trương Nguyễn, NB Châu Giang

 Tiếp nhận bài, ảnh, video: Email: sancongly@gmail.com